سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ادبیات فارسی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1ادبیات فارسی 1اول دبیرستان
2http://adab.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3169اول دبیرستان
3http://adab.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3168اول دبیرستان
4زبان فارسی اولاول دبیرستان
5زبان فارسی اولاول دبیرستان
6ادبیات فارسی اولاول دبیرستان
7ادبیات فارسی1اول دبیرستان
8ادبیات سوم عمومیسوم دبیرستان ( علوم تجربی وریاضی )
9ادبیات فارسی تخصصیسوم دبیرستان ( علوم انسانی )
10ادبیات فارسی تخصصیسوم دبیرستان ( علوم انسانی )
11آرایه های ادبیسوم دبیرستان ( علوم انسانی )
12زبان فارسی 2دوم دبیرستان
13زبان فارسی 1یک پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی ( ریاضی وتجربی )
14ادبیات سوم انسانیسوم دبیرستان ( علوم انسانی )
15آرایه های ادبیگروه بندی نشده
16زبان فارسی سوم انسانیسوم دبیرستان ( علوم انسانی )
17زبان فارسی سوم انسانیسوم دبیرستان ( علوم انسانی )
18ادبیات سوم انسانیسوم دبیرستان ( علوم انسانی )
19ادبیات سوم انسانیسوم دبیرستان ( علوم انسانی )
20زبان فارسی سوم عمومیسوم دبیرستان ( علوم تجربی وریاضی )
21ادبیات سوم عمومیسوم دبیرستان ( علوم تجربی وریاضی )
22زبان فارسی 2دوم دبیرستان
23زبان فارسی2دوم دبیرستان
24تاریخ ادبیات1دوم دبیرستان
25تاریخ ادبیات1دوم دبیرستان
26زبان فارسی 2گروه بندی نشده
27http://adab.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/354گروه بندی نشده
28زبان فارسی 1 ( نوبت خرداد )اول دبیرستان
29زبان فارسی 1اول دبیرستان
30ادبیات فارسی 1اول دبیرستان
31http://adab.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/32گروه بندی نشده
32زبان فارسی 2گروه بندی نشده